Er is bewust gekozen voor een olifant, in dit geval de God Ganesha, omdat deze symbool staat voor kennis en wijsheid. Daarnaast neemt hij hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. Zijn voertuig (Vahana), is een muis of een rat genaamd Mashika. De Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen. Ganesha is de zoon van de god Shiva en de godin Parvati, die eigenlijk tezamen in de kosmogonie van het Hindoeïsme symbool staan voor de eenheid van alles. Daarbij staat Shiva voor het subjectieve bewuste en Parvati voor het energetische materiële. Een beeld van hem staat vaak op splitsingen van wegen in India, zodat hij de reizigers kan helpen als ze een keuze moeten maken en een nieuwe weg inslaan. Ganesha staat altijd aan het begin van iets, een eerste impuls. 

(Bron) tekst: Wikipedia

Deze olifant heet Ganesha. Ook wel Ganesh, Ganapati Tantra, Ekadanta of Vinayaka genoemd.

Deze naam komt van de Sanskriet woorden gana (=groep/menigte) en ish (=god) en betekent dus God van de menigte.

(Bron) tekst: Wikipedia

Deze boom, ook wel de kosmische, heilige boom of levensboom (Tree of Life) genoemd staat symbool voor levenskracht, vrede, rust, wijsheid, kracht, bescherming, verlossing en vruchtbaarheid. Hij staat in contact met Moeder Aarde (de wortels) en Vader Kosmos (de takken) waardoor het dan ook het evenwicht tussen aarde en hemel symboliseert.

 

De oorsprong van deze Tree of Life vind je terug in de Hebreeuwse bijbel. Waar de levensboom samen met de boom van ‘ kennis van goed en kwaad’ door God in de Hof van Eden is geplant. De vruchten van de levensboom schonken het eeuwige leven. Het verhaal verteld dat Adam en Eva, de eerste mensen volgens de bijbel, hebben de vruchten van deze boom geproefd, waardoor ze uit de Hof van Eden werden verbannen.

Hierdoor konden Adam en Eva niet van de levensboomvruchten proeven, met als gevolg dat de mens niet over het eeuwige leven beschikt.

verschillende geloven en culturen. Zo wordt dit symbool gebruikt in de Kabbala, de bijbel, de Mesopotamische mythologie (Ašerah ), in de Noordse mythologie (Yggdrasil) en in de Vedische mythologie (Asvatta).

Tegenwoordig wordt de tree of life of levensboom ook steeds vaker gebruikt door spirituele mensen, maar in oorsprong komt het symbool uit de